Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és RENT PURA VIDA, SL (en endavant RENT PURA VIDA), amb domicili a aquests efectes a l’av. Mas Sot, 3-9 casa 43 08230 de Matadepera, número de CIF: B66909771 inscrita al registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 45694, secció General, inscripció 1, full 496.104, foli 129, Província B. Correu electrònic de contacte del lloc web: info@rent-puravida.com

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal de RENT PURA VIDA atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

http://rent-puravida.com proporciona accés a una multitud d’informació, serveis, programes o dades (en endavant “contingut “) pertanyents a lloguer PURA VIDA o els seus llicenciants, que l’usuari pot accedir en línia. L’usuari assumeix la responsabilitat per l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que seria necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En el registre, l’usuari serà responsable de facilitar informació veritable i legal. Com a resultat aquesta matrícula, l’usuari pot facilitar una contrasenya que serà responsable, es compromet a fer un ús diligent i confidencial de les mateixes.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de discussió) que el nom del creador de les ofertes d’empresa lloc web a través del seu portal i amb caràcter no exhaustiu, per no utilitzar-los per (i) participar en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de un racista, xenòfob, de terrorisme o natura contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics del nom de l’empresa del lloc web, seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus o qualsevol altres sistemes físics o lògics capaços de provocar aquest dany esmentat anteriorment; (iv) per intentar accedir i, on s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creativa de la web es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les contribucions que violin respecte a la dignitat de la persona, que és discriminatori, racista, xenòfob, pornogràfic, que violen la joventut o infància, ordre o seguretat públiques o que, segons la seva opinió, no eren adequats per a la publicació. En qualsevol cas, lloguer pura vida no es farà responsable de les opinions que abocaments per ells usuaris mitjançant els fòrums, xats o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

RENT PURA VIDA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info
rent-PuraVida. com, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, RENT PURA VIDA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

RENT PURA VIDA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de RENT PURA VIDA o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32. 1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de RENT PURA VIDA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de RENT PURA VIDA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de RENT PURA VIDA.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

RENT PURA VIDA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONES

RENT PURA VIDA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

8.ENLLAÇOS

En el cas que en https://rent-PuraVida. com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, RENT PURA VIDA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas

RENT PURA VIDA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i

constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

RENT PURA VIDA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS

RENT PURA VIDA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

RENT PURA VIDA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre RENT PURA VIDA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.